Sobre nosaltres


CATALÀ
L’Associació Amics de Diakha Madina des de fa anys està impulsant projectes i fent arribar materials a zones rurals del Senegal, sovint oblidades pel seu govern, per tal d’afavorir i millorar les seves possibilitats escolars. I des de l’any 2000 ha impulsat un treball de cooperació de les escoles de Barcelona.

*Ajuda'ns!! Fes la teva aportació:
"La Caixa" 
Titular: Associació d'Amics de Diakha Madina
CCC: 2100 3060 53 2201540681

FRANÇAISE
L'Associació Amics de Diakha Madina pousse à lancer des projets exécutés et les matériaux aux zones rurales du Sénégal, souvent oubliés par leur gouvernement, à promouvoir et à améliorer leurs possibilités d'éducation. Et depuis 2000 a favorisé un travail coopératif des écoles à Barcelone.

*Aidez-nous!!! Apportez votre contribution:
"La Caixa" (Barcelone) 
Propriétaire: Associació d'Amics de Diakha Madina
BIC/SWIFT: CAIXESBB
IBAN: ES79 2100 3060 5322 0154 0681