A Diakha Madina...

L’Associació d’Amics de Diakha Madina treballa en projectes a Diakha Madina i a Kedougou, situats a l’interior del Senegal
Quan varem arribar a Diakha Madina no hi havia llum, ni aigua corrent, ni ambulatori, aquestes varen ser les primeres fites de l’Associació.

Fundación Antonio
Menchaca de la bodega 
Els nostres dos projectes germans que han garantit un progrés i una millor qualitat de vida a Diakha Madina han estat, la instal·lació d'un sistema d'aigua corrent que surt d'un dipòsit i permet potabilitzar l'aigua de boca, i una xarxa d'enllumenat public, que ens permet veure-hi per la nit al poble, que abans era negre com el sutge quan es ponia el sol, a la llum dels seus fanals els nens i nenes estudien en època d'exàmens, i les dones treballen el blat i els cacauets quan ja s'ha fet fosc, hem substituit la llanterna i per tant estalviem amb piles, cuidem el planeta alhora que ajudem a que tothom visqui millor, aquest projecte doble d'aigua i llum el varen dur a terme la Fundación Antonio Menchaca de la bodega.