dissabte, 29 de novembre de 2008

Abasteixament de medicamentsEl 2008 es fa una campanya per abastir de medicaments els hospitals de Kedougou i Sarya